MAJORKA Alapítvány

Body: 

MAJORKA a Balaton Nagyberekért Közhasznú Alapítvány (8646 Balatonfenyves, Imremajor 058/C/3 hrsz., nyilv.sz.: 14-01-0003215)

Az alapítvány célkitűzései:

Balatonfenyves-Imremajorban szociális közösségi terek kialakítása. Az itt élő emberek életkörülményeinek javítása, részükre a kultúrához való hozzáférés biztosítása. A fiatalok számára a szabadidő kulturált eltöltésének biztosítása. Internet hozzáférési lehetőség biztosítása. Sportolási lehetőségek, szabadidős tevékenységek biztosítása, a Nagyberek természeti értékeinek megismertetése terepjárós tereptúrán, illetve vezetett gyalogtúrán. Imremajor felújításra érdemes épületeinek felújítása, bennük közösségi terek kialakítása. Az Imremajorban élő közösség számára sport, kulturális és szórakoztató programok szervezése. Imremajor turisztikai vonzerejének növelése, az elérhető szolgáltatások színvonalának emelése, azok bővítése, Majorka (Imremajor) menedzselése, a Balaton turisztikai életébe történő bekapcsolásának elősegítése, e célok elérése érdekében havi rendszerességgel kiadvány kiadása, amely bemutatja Majorka (Imremajor) eseményeit, értékeit, illetőleg információt biztosít az ott lakók számára. Értékvédelem, az egységes kultúrtáj megőrzése, a kulturális értékek megmentése. Természetvédelem, az élőhelyek, fajok védelme, a tájkép védelme. Környezetvédelem, a környezeti káros hatások minimalizálása elősegítése. Vidékfejlesztés, a társadalmi-gazdasági fejlesztés ösztönzése a helyi kezdeményezések bevonásával. Erdő-, mező-, és vízgazdálkodás területén az agrár-körmyezetvédelmi szemlélet szerinti gazdálkodás ösztönzése, hagyományos természetbarát gazdálkodási módszerek és formák támogatása, a biogazdálkodás elterjedésének segítése. Kézműipar területén a térségben honos kézműves mesterségek megőrzése. Környezetkímélő technikák, tudás alapú vállalkozások ösztönzése. Ökoturizmus, a környezettudatos turizmus támogatása, a pihenést, üdülést szolgáló turisztikai infrastruktúra fejlesztésének elősegítése, helyi termékek) bio zöldség és gyümölcs) piacra jutásának elősegítése. Településfejlesztés, falvak megújításának elősegítése. Környezeti nevelés.

 

SZEMÉTSZEDÉS - „Tisztább Nagyberekért” önkéntes program szervezése minden tavasszal, civil szervezetek és helyi magánszemélyek részvételével.

ADOMÁNYOSZTÁS - Az alapítvány kapcsolatot ápol számos vállalkozással, akik adományokkal segítik a rászorulókat, ruha és élelmiszeradományok osztásában működik együtt éves szinten több alkalommal civil szervezetünk a helyiek számára.​​​​​​​

PÁLYÁZATOK

BESZÁMOLÓK